Περίπου 161.000 δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στο νέο ν. 4178/2013, έχουν πραγματοποιηθεί στους εννέα, μόλις, μήνες ισχύος του. Οι μισές, περίπου, βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να έχουν καταβληθεί το παράβολο και η πρώτη δόση του προστίμου. Συνολικά, από τους δύο νόμους για τα αυθαίρετα, έχει, μέχρι στιγμής, εισπραχθεί περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, από τα 160.978 αυθαίρετα, που έχουν δηλωθεί, τα 77.493 βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ενώ τη διαδικασία νομιμοποίησης έχουν ολοκληρώσει 29.679 αυθαίρετα. Το παράβολο έχει πληρωθεί σε 18.206 δηλώσεις αυθαιρέτων, ενώ στη διαδικασία της καταβολής του προστίμου βρίσκονται οι υπόλοιπες 35.594.

Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, ότι το ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο δηλώνονται τα αυθαίρετα, έχει εκδώσει, μέχρι στιγμής, 145.443 βεβαιώσεις μεταβίβασης, σχεδόν όσες και τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί. Τούτο υποδηλώνει την πρόθεση των αυθαιρετούχων να μεταβιβάσουν το παράνομο κτίσμα, μόλις αυτό ενταχθεί προς νομιμοποίηση.

Ο ρυθμός εισαγωγής νέων δηλώσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα είναι 300-400 ημερησίως. Επιπλέον, μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί 218.748 δηλώσεις, που είχαν κατατεθεί με τον παλιό νόμο και μέχρι τα τέλη Μαρτίου είχαν εισπραχθεί 65,4 εκατ. ευρώ. Το μέσο πρόστιμο ανά δήλωση είναι 5.863 ευρώ, ενώ η μέση επιφάνεια των παράνομων χώρων ανά δήλωση είναι 79 τ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο μέσος όρος του προστίμου των δηλώσεων, που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία νομιμοποίησης, είναι 2.183 ευρώ, σαφώς χαμηλότερο από το γενικό μέσο όρο, γεγονός που εξηγεί γιατί αυτές οι περιπτώσεις εξοφλήθηκαν μέσα στο α΄ εννεάμηνο της δήλωσης και δεν μπήκαν σε διαδικασία πολύμηνων, ή ακόμη και πολυετών δόσεων.

Όσον αφορά στις περίπου 390.000 δηλώσεις, που είχαν γίνει σύμφωνα με τον προγενέστερο ν. 4014/2011, περισσότερες από τις μισές (218.748) έχουν «μεταφερθεί» στο ν.4178/13. Από αυτές, οι 104.747 βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, οι 77.317 έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αποπληρωμής του προστίμου με δόσεις και οι 36.670 έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι μεγάλος αριθμός δηλώσεων στο ν.4014/11 δεν έχει ακόμα μεταφερθεί, παρότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις κρίθηκαν πέρυσι αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του ΣτΕ και, επομένως, όλες οι δηλώσεις βρίσκονται «στον αέρα».

Σημειώνεται, βέβαια, ότι ήδη, ορισμένοι πολίτες έχουν στραφεί και εναντίον του νέου ν. 4178/2013 και οι υποθέσεις πρόκειται να συζητηθούν από το ΣτΕ, κατά τη δικάσιμο της 10ης Οκτωβρίου, πιθανότατα με την ίδια κατάληξη.