Σημαντικά έχει αυξηθεί το ποσοστό των Ελλήνων, που αξιοποιεί τα συστήματα ανακύκλωσης της χώρας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της WWF. Ειδικότερα, το 86% των πολιτών ανακυκλώνει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε αντίθεση με το 2007, που το ποσοστό αυτό άγγιζε μόλις το 56%, ενώ, σήμερα, το 58% ανακυκλώνει καθημερινά.Υψηλό, ωστόσο, θεωρείται και το ποσοστό της τάξης του 13%, εκείνων που δεν ανακυκλώνουν ποτέ, μερικοί εκ των οποίων δεν γνωρίζουν καν τι είναι η ανακύκλωση, ενώ το 1% των πολιτών δηλώνει ότι η περιοχή διαμονής τους δεν διαθέτει κάδο ανακύκλωσης.

Το 90% των αντικειμένων που ανακυκλώνουν οι πολίτες αποτελούνται από χαρτί, ακολουθούν οι πλαστικές συσκευασίες (64%), τα μέταλλα (49%), τα γυαλιά (49%) και οι μπαταρίες (44%). Αντιθέτως, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ανακυκλώθηκαν τον τελευταίο μήνα μόνο από το 13% των ερωτηθέντων της έρευνας, καθώς το 53% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έτυχε να πετάξουν κάτι, ενώ το 11% υποστήριξε ότι δεν αξίζει τον κόπο.

Σημειωτέον ότι, η παραγωγή οικιακών απορριμμάτων στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2010 κάθε πολίτης στην Ελλάδα δημιούργησε 457 κιλά οικιακά απόβλητα, έναντι 416 κιλών, κατά μέσο όρο, το 2001. Παράλληλα, η Ελλάδα κατέχει μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη, αναφορικά με την ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων, που καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), με το 81% των οικιακών αποβλήτων να καταλήγει σε χωματερές, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία και το Βέλγιο είναι σχεδόν μηδενικό.

Στόχος της Ε.Ε. είναι, έως το 2020, να ανακυκλώνεται το 50% των οικιακών και άλλων παρόμοιων αποβλήτων, στόχος πολύ δύσκολα επιτεύξιμος για την Ελλάδα, όπου σήμερα ανακυκλώνεται μόλις το 20% των οικιακών απορριμμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα είναι περίπου 50-60%, με μόλις το 1% να κομποστοποιείται. Το υπόλοιπο καταλήγει στις χωματερές.