Στο πλαίσιο της εκ νέου οργάνωσης της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση προωθεί, με σχέδιο νόμου, την εκκαθάριση της Α.Ε. με την επωνυμία “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο” και την επακόλουθη επιστροφή του συνόλου των ακινήτων στους φορείς από τους οποίους προήλθαν, με κοινές υπουργικές αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών.

Προβλέπεται, επίσης, η απορρόφηση της ΕΤΑΔ από το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να αποτελέσει η συγχώνευση αυτή τον προάγγελο του νέου Ταμείου Εθνικού ή Δημόσιου Πλούτου, το οποίο αποτελεί προεκλογική δέσμευση της νέας κυβέρνησης και έχει στόχο τη χρηματοδότηση των ελλειμματικών ασφαλιστικών ταμείων της χώρας.

Βασική προϋπόθεση για να συμβούν τα προαναφερόμενα είναι η αλλαγή του σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος προβλέπει μέχρι σήμερα τη διάθεση των εσόδων του για την κάλυψη του χρέους.