Στο χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων ετών στους δήμους της Ανατολικής Αττικής δηλώθηκαν 6,1 εκατομμύρια τετραγωνικά αυθαιρέτων .Το γεγονός αυτό κατατάσσει πρώτη, με διαφορά, την Ανατολική Αττική σε πολεοδομικές παραβάσεις.Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, με 4,2 εκατομμύρια τετραγωνικά και ακολουθεί η περιοχή του κεντρικού τομέα Αθηνών, με 1,9 παράνομα τετραγωνικά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά την εφαρμογή των δύο τελευταίων νόμων περί αυθαιρέτων, έχουν δηλωθεί 902.961 αυθαίρετα και έχουν εισπραχθεί 1,5 δις ευρώ.

Σημαντικά στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που είναι αρμόδιο όργανο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, σχετικά με το πλήθος, τη γεωγραφική κατανομή, καθώς και το είδος των δηλωθέντων αυθαιρέτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων, βάσει του ν. 4178/13, σε 14 περιφερειακές ενότητες τα παράνομα τετραγωνικά, που νομιμοποιήθηκαν, υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο. Αναφορικά με το είδος των πολεοδομικών παραβάσεων, το 75% εξ΄ αυτών εντοπίζονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και το υπόλοιπο 25% εκτός. Ως κύριος προσδιορισμός των αυθαίρετων κτισμάτων ήταν η μετατροπή τους σε εξοχικές κατοικίες (61%), ενώ το 20% αφορά σε κύρια κατοικία.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τα τετραγωνικά της αυθαίρετης δόμησης, οι τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατέχουν τη μεγαλύτερη μέση επιφάνεια παρανομιών (494,6 τετραγωνικά ανά δήλωση) και ακολουθούν τα κτίρια μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα. Εύκολα, λοιπόν, γίνεται αντιληπτή η διαχρονική απουσία ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς συνολικά δηλώθηκαν 10,1 εκατομμύρια τετραγωνικά παράνομων τουριστικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία ρύθμισης εκπνέει το Φεβρουάριο του 2016 και, έως σήμερα, έχουν καταχωρηθεί και έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα 902.961 αυθαίρετα. Η διαδικασία νομιμοποίησης τους έχει αρχίσει από 615.137 ιδιοκτήτες, ενώ οι υπόλοιποι 287.000 δεν έχουν καταβάλει το παράβολο, αφήνοντας μετέωρη τη συνέχιση της διαδικασίας. Τέλος, λόγω των πολιτικών εξελίξεων και των τραπεζικών περιορισμών, τους τελευταίους μήνες έσοδα και δηλώσεις παρουσιάζουν αισθητή ύφεση.