Οριστική είναι η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να ακυρώσει και να επαναπροκηρύξει, στη συνέχεια,  τον μεγάλο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου.

Παράλληλα, η Εθνική Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) επεξεργάζεται τρόπους μείωσης του συνολικού κόστους του έργου, όπως είναι η συλλογή των δηλώσεων αποκλειστικά μέσω Ίντερνετ και το άνοιγμα μόνο ενός γραφείου κτηματογράφησης ανά Νομό.

Η ΕΚΧΑ υποστηρίζει, επιπλέον,  την άμεση λειτουργία του Κτηματολογίου σε όσες περιοχές δεν υποβάλλονται ενστάσεις, κατά τα πρότυπα της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών.

Όπως υποστηρίζουν το ΥΠΕΝ και η ΕΚΧΑ, στόχος τους είναι ο νέος διαγωνισμός να προκηρυχθεί μέσα στο Μάρτιο.

Η ΕΚΧΑ εισηγείται, εξάλλου, διάφορες και μάλλον αμφιλεγόμενες τροπολογίες, όπως είναι για παράδειγμα  η υποβολή των δηλώσεων μόνον μέσω Ίντερνετ, η υποχρεωτική ολοκλήρωση  της κτηματογράφησης μίας περιοχής μέσα σε 40 μήνες,  η ίδρυση ενός μόνο γραφείου κτηματογράφησης ανά  Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομό), καθώς  και η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στη σελίδα της ΕΚΧΑ και όχι στο τοπικό Δημαρχείο ή στο γραφείο κτηματογράφησης, όπως γίνεται σήμερα.

Με δεδομένο, όμως, ότι η  διαδικασία κτηματογράφησης προβλέπεται ρητά στο νόμο, προκειμένου να ισχύσουν οι όποιες τροποποιήσεις, θα πρέπει  να κυρωθούν προηγουμένως νομοθετικά.