Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 197/2016 απόφαση του Δ’ Τμήματος το Συμβούλιο της Επικρατείας ασχολήθηκε εκτενώς με το ζήτημα της συνταγματικότητας του ν. 3220/2004 “Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής” (Α’15).

Ειδικότερα, το Δικαστήριο ασχολήθηκε με το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 44 του νόμου αυτού, με το οποίο προβλέφθηκε η δυνατότητα παραχώρησης κατά κυριότητα δημοσίου κτήματος σε ιδιώτες, έναντι  μειωμένου αντιτίμου, κατ’ εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Πρεβέζης.

Οι διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου αμφισβητήθηκαν ως προς τη συμφωνία τους με τις επιταγές του Συντάγματος περί ορθολογικού σχεδιασμού, αλλά και με τις αρχές της ισότητας και του κράτους δικαίου.

Με την απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, που σχολιάζεται εκτενώς στο τρέχων τεύχος του περιοδικού ΠερΔικ (τ. 4/2015) από τη συνεργάτιδα του Γραφείου μας κ. Ιωάννα Κανταρτζή, κρίθηκε ότι με τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 3220/2004 εισάγεται ρύθμιση, η οποία δεν υπαγορεύεται από πολεοδομικά κριτήρια συναπτόμενα προς την υγιεινή, ασφάλεια, αισθητική και λειτουργικότητα του οικισμού, αλλά, αντιθέτως, αποβλέπει στην ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων μέσα από την αποδοχή, επ’ ευκαιρία και μόνο του πολεοδομικού σχεδιασμού, πραγματικών καταστάσεων που δημιουργήθηκαν παρανόμως.

Κατ΄ακολουθίαν, κρίθηκε ότι οι επίμαχες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση τόσο με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος που επιτάσσουν τον ορθολογικό σχεδιασμό όσο και με τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου, που κατοχυρώνονται στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αντίστοιχα.