Την επανεκκίνηση των διαδικασιών ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου προωθούν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μέσω κοινής απόφασής τους να μεταβιβάσουν την αρμοδιότητα της δημοπράτησης των έργων στην Περιφέρεια Αττικής, επιφορτίζοντας ταυτόχρονα το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την εποπτεία της όλης διαδικασίας.

Έχουν ήδη εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες ανάπλασης, χρηματοδοτούμενες από το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, πάντα σε πλήρη αρμονία με το όμορο Κέντρο Πολιτισμού, εκ παραλλήλου δε έχουν παραδοθεί και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης.

Επιβάλλεται, επίσης, να επισημανθεί ότι οι ιθύνοντες προσανατολίζονταν αρχικά προς την τμηματική διεκπεραίωση του έργου, με την ένταξη τόσο των αντιπλημμυρικών  όσο και ενός μέρους των οδικών έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ωστόσο, το προαναφερθέν  έργο της ανάπλασης αδρανοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν  το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης ερευνούσε τη μετατροπή της περιοχής σε λιμένα κρουαζιέρας, στόχος που ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.