Δυνάμει του σχεδίου νόμου που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση οι κυριότερες αλλαγές στον τρόπο κατάρτισης των δασικών χαρτών εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Πρώτον, η αρμοδιότητα κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης του δασικού χάρτη ανατίθεται πλέον στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να απαντήσει μέσα σε διάστημα δύο μηνών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, εάν δύναται πράγματι να διεκπεραιώσει τη διαδικασία. Σε περίπτωση αδυναμίας της, τη διαδικασία αναλαμβάνει η ΕΚΧΑ με δασολόγους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, ο χάρτης θεωρείται από τη Διεύθυνση Δασών και αναρτάται άμεσα.

Δεύτερον, στους δασικούς χάρτες συμπεριλαμβάνονται τόσο οι χορτολιβαδικές, όσο και οι βραχώδεις εκτάσεις.

Τρίτον και τελευταίο, κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να οριοθετούν τους υφιστάμενους οικισμούς κατατάσσοντάς τους στην κατηγορία είτε των «πορτοκαλί» οικισμών, εφόσον δεν τίθεται γι΄ αυτούς κάποιο νομικό ζήτημα, είτε των «κίτρινων» οικισμών, στην περίπτωση που συντρέχει καθεστώς «ημι-νομιμότητας» ή είναι παράνομοι. 

Οι οικισμοί της πρώτης κατηγορίας εξαιρούνται του δασικού χάρτη. Σχετικά με τους οικισμούς της δεύτερης κατηγορίας, αρχικά μια Επιτροπή, την οποία συντονίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εξετάζει την υπόθεση συντάσσοντας σχετική έκθεση και, εν συνεχεία, οι πολίτες δύνανται να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους. Σε περίπτωση απουσίας αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης κυρώνεται αυτόματα.

Υποστηρίζεται, τέλος, ότι  το  οικονομικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα τέλη υποβολής αντιρρήσεων.