Μόλις δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4269/2014 και την τροποποίηση με αυτόν του καθεστώτος των γενικώς επιτρεπόμενων χρήσεων γης, ο νόμος αυτός τροποποιείται, ως προς τις ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης, με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί. Το αξιοσημείωτο, βέβαια, είναι ότι αυτή η τροποποίηση του νόμου δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό, βελτίωση ή προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες. Αντιθέτως, με τις νέες, τροποποιητικές ρυθμίσεις, επανέρχεται, κατ’ ουσίαν, το καθεστώς, που ίσχυε για τις χρήσεις γης, σύμφωνα με το π.δ του έτους 1987, ρυθμίσεις, οι οποίες είχαν καταργηθεί στο σύνολό τους με το ν. 4269/2014, ως μη αντικατοπτρίζουσες την υφιστάμενη διαμορφωθείσα πραγματικότητα και ως μη ικανές να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες, δεδομένου ότι από το 1987 πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, νέες ανάγκες έχουν διαμορφωθεί, ενώ έχουν εμφανιστεί χρήσεις, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.

Είναι, βέβαια, εμφανής η αναταραχή, που έχει προκληθεί τόσο σε ιδιώτες, όσο και, ιδίως, στον επενδυτικό κόσμο, από τις αλλαγές αυτές, οι οποίες πρόκειται να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Δεν είναι, άλλωστε, λίγες οι επιχειρήσεις, που καθυστέρησαν τις επενδύσεις τους, αναμένοντας την τροποποίηση των χρήσεων γης και τη θέση σε ισχύ του ν. 4269/2014, ενώ πολύ περισσότερες είναι οι επιχειρήσεις, που έχουν εκπονήσει μελέτες, βάσει του νέου καθεστώτος του νόμου αυτού και οι οποίες θα πρέπει είτε να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε να προβούν στην υλοποίηση των έργων τους πριν τη θέση σε εφαρμογή των τροποποιητικών διατάξεων, είτε να εκπονήσουν νέες μελέτες, σύμφωνα με το τροποποιημένο πλέον καθεστώς, είτε ακόμη και να εγκαταλείψουν κάθε επενδυτική προσπάθεια, στην περίπτωση που το έργο τους εμπίπτει σε απαγορευμένη ή ακόμη και ανύπαρκτη, σύμφωνα με το τροποποιημένο καθεστώς, κατηγορία χρήσεων γης, αναλόγως της περιοχής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βέβαια, όσοι έχουν προβεί ήδη στη σύνταξη μελετών, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το καθεστώς, στο οποίο θα υπαχθούν, αυτό, δηλαδή, του ν. 4269/2014 ή το τροποποιημένο, αλλά κατ’ ουσίαν αυτό του π.δ του 1987. Ωστόσο, εάν κάτι τέτοιο θα ισχύσει στην πραγματικότητα, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.