Βασική ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο νόμου για τους δασικούς χάρτες, που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποτελεί η υποβολή ερωτήματος στις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, σχετικά με τη δυνατότητά τους να αναλάβουν την εκπόνηση των δασικών χαρτών. Ενώ, δηλαδή, η εκπόνηση των δασικών χαρτών της χώρας ανατίθεται, σήμερα, σε δασολόγους – μελετητές, η αρμοδιότητα αυτή θα επιστρέψει, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο Ελληνικό Δημόσιο. Η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση, η οποία προβλέπεται να ενσωματωθεί σε πολυνομοσχέδιο για τα “προαπαιτούμενα” για την εκταμίευση δόσης, έχει συναντήσει ήδη την αντίδραση σημαντικού μέρους των σχετικώς δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών, τεχνικών και επιστημονικών φορέων, όπως είναι το ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕΕ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μελετητών – Γεωτεχνικών και η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων.

Όλοι αυτοί οι φορείς επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία πρόβλεψη, η οποία όχι μόνο δεν θα επιταχύνει και δεν θα επισπεύσει τη διαδικασία, αλλά, αντιθέτως, θα οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις τη διαδικασία θεώρησης των δασικών χαρτών, γεγονός, που με τη σειρά του, θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη διαδικασία κτηματογράφησης της χώρας και στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Υποστηρίζουν ότι η υποβολή τέτοιου είδους ερωτημάτων στις Δασικές Υπηρεσίες θα έχει αναπόφευκτα θετική απάντηση εκ μέρους των Υπηρεσιών αυτών, οι οποίες θα δηλώνουν τη δυνατότητα κατάρτισης των δασικών χαρτών.

Τούτο όμως, όπως ισχυρίζονται, αποτελεί μία ιδιαίτερα αναχρονιστική τακτική, η οποία αφαιρεί από το Κράτος τον επιτελικό του ρόλο και το επιβαρύνει με το στάδιο της “παραγωγής” των χαρτών. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς τους, η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει αναπόφευκτα την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού ή την απόσπαση προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες, γεγονός, που δημιουργεί όχι μόνο θέματα κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και σημαντικά ποιοτικά προβλήματα στα γραφεία των μελετητών, για τη λειτουργία των οποίων η νομοθεσία έθετε, μέχρι σήμερα, προδιαγραφές και όρους για τη στελέχωση, τον απαραίτητο εξοπλισμό και την επάρκειά τους. Τονίζουν, μάλιστα, ότι τόσο οι δασικοί χάρτες, όσο και το Κτηματολόγιο συνιστούν αναπτυξιακά έργα, απαραίτητα για την έλευση των πολυπόθητων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και, εν τέλει, της ίδιας της ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί μόλις το 1% περίπου των χαρτών της χώρας, ενώ η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί για το 60% της Επικράτειας. Δεδομένης, όμως, της πρόθεσης ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου μέχρι το 2020, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θεώρηση, τουλάχιστον, των δασικών χαρτών μέχρι το 2018 το αργότερο.