Νέα εμπόδια στη διαδικασία αδειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου για το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού  φαίνεται ότι θέτει το ΥΠΕΝ. Ειδικότερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (ΥΠΕΝ)  ζήτησε γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), προκειμένου να αποσαφηνισθεί το ζήτημα, εάν υφίστανται σήμερα δασικές εκτάσεις που χρήζουν προστασίας στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού  ή της παραλίας του Αγίου Κοσμά.

Παρότι οι σχετικές εκτάσεις είναι στην πραγματικότητα ελάχιστες, ο επενδυτής ζητεί να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα το θέμα, προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η διαδικασία αδειοδότησης του έργου.

Η προαναφερθείσα γνωμοδότηση του ΝΣΚ κατέληξε ότι δεν μπορούν να θεωρούνται ως δασικές  εκτάσεις που φυτεύτηκαν τεχνητά από τον ιδιοκτήτη τους, το Ελληνικό Δημόσιο, για αισθητικούς αμιγώς λόγους.  Ωστόσο, το αρμόδιο δασαρχείο Πειραιά εξακολουθεί να αρνείται την έκδοση του πράξεων αποχαρακτηρισμού, διότι δεν υπάρχουν, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, “φυτοτεχνικές” μελέτες, δυνάμει των οποίων το Δημόσιο προχώρησε παλαιότερα σε φυτεύσεις δένδρων στο Ελληνικό και τον Αγιο Κοσμά.

Το ΥΠΕΝ προσπαθεί πλέον με εγκύκλιό του να ερμηνεύσει διασταλτικά το περιεχόμενο της προαναφερθείσας γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ, αναφέροντας ότι “η ύπαρξη “φυτοτεχνικών” μελετών δεν αποτελεί νόμιμη και αναγκαία προϋπόθεση” για την εφαρμογή της συγκεκριμένης γνωμοδοτήσεως.

Σε κάθε περίπτωση, η άρνηση του αρμόδιου Δασαρχείου υφίσταται και η αδειοδότηση του σχεδίου αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αναμένεται να συναντήσει  νέες και, ενδεχομένως, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.