Η ομαλή ένταξη και η ενσωμάτωση του νέου μητροπολιτικού πόλου στο γειτονικό του περιβάλλον, η σχεδιασμένη ανάπτυξη οικιστικών περιοχών και μητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό, καθώς και η ενίσχυση του παραλιακού μετώπου  αποτελούν, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα παρουσιάστηκαν στο Κεντρικό Συμβούλιο Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας,  τις βασικές αρχές που διέπουν το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό , καθώς και για την οικεία Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα πάντα με το προαναφερθέν  ΣΟΑ, το ακίνητο του Ελληνικού, συνολικού εμβαδού 6.205 τ.μ., θα περιλαμβάνει τρεις  ξεχωριστές κατηγορίες χρήσεων γης: το μητροπολιτικό πάρκο, τις οικιστικές περιοχές και τις ζώνες ανάπτυξης, εμπορικών, τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία ενός εσωτερικού οδικού δικτύου, το οποίο θα συνδέεται με τις υφιστάμενες αρτηρίες σε επιλεγμένα σημεία, ώστε να αποτρέπεται η διαμπερής κυκλοφορία από και προς τις περιοχές κατοικίας των γειτονικών δήμων.

Σημαντικό ρόλο προβλέπεται, επίσης, να διαδραματίζει η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και , ειδικότερα, τόσο του μετρό όσο και του τραμ, αλλά και των λεωφορείων. Παράλληλα, προωθείται η διαμόρφωση ενός εκτεταμένου δικτύου  κίνησης πεζών και ποδηλάτων.

Τέλος, με το προαναφερθέν σχέδιο προβλέπονται τριών ειδών παρεμβάσεις στο ευρύτερο παραλιακό μέτωπο της περιοχής:

  • Εμπλουτισμός των δύο βόρειων παραλιών του ακινήτου και επέκταση, εμπλουτισμός και προστασία των δύο νότιων παραλιών, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο αμμώδες παραλιακό μέτωπο
  • Δημιουργία τουριστικού καταφυγίου σκαφών και ενυδρείου σε επιχώσεις.
  • Έργα προστασίας των εκβολών του χειμάρρου Τραχώνων, στο βόρειο σύνορο του ακινήτου.