Προς την οριστική του επίλυση τείνει το αμφιλεγόμενο ζήτημα της δημιουργίας του πρώτου κέντρου αποτέφρωσης  στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το πλαίσιο για τη δημιουργία του αποτεφρωτηρίου στην περιοχή του Ελαιώνα, σε μία έκταση 37,8 στρεμμάτων. Δεδομένου του ειδικού πολεοδομικού καθεστώτος που ισχύει στην περιοχή, χρειαζόταν η έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Είχε προηγηθεί η επιλογή από το Δήμο Αθηναίων της συγκεκριμένης θέσης, λόγω της απουσίας κατοικιών, ενώ ακολούθησε η ανάθεση τεχνικής μελέτης σε ιδιωτικό γραφείο.

Το κέντρο αποτέφρωσης πρόκειται να δημιουργηθεί σε έναν κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και θα είναι περιβεβλημένο από υψηλή βλάστηση, όπως προέκυψε και από ρύθμιση στον ν. 4495/17. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιθανότατα θα καθυστερήσει, δεδομένου ότι εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσφυγή τριών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή , η οποία στρέφεται τόσο κατά των αποφάσεων του Δήμου Αθηναίων, όσο και κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Βασικοί ισχυρισμοί των προσφευγόντων είναι, αφενός το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς που ισχύει στην περιοχή του Ελαιώνα (προεδρικά διατάγματα του 1995 και του 1996), και αφετέρου τα προβλήματα υγείας που ενδέχεται να προκληθούν από τη διάχυση των καυσαερίων του αποτεφρωτηρίου στην ατμόσφαιρα.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της δημιουργίας κέντρου αποτέφρωσης ήταν και παραμένει αμφιλεγόμενο, λόγω και της έντονα αρνητικής στάσης της Εκκλησίας και μερίδας των πολιτών, αναμένεται συνεπώς, η ύπαρξη νέων προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.