Στο 37ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων ( εφεξής ΠΟΜΙΔΑ), που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, παραβρέθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος  Κωστής Χατζηδάκης και  προανήγγειλε την παρουσίαση, εντός του ερχόμενου Φεβρουαρίου, στο Υπουργικό Συμβούλιο και, στη συνέχεια, την ψήφιση , εντός του μηνός Μαρτίου, του νέου  νομοσχεδίου που αποσκοπεί στη ρύθμιση  εκκρεμών πολεοδομικών θεμάτων.

To νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που θα αφορούν  στους Δασικούς Χάρτες προς την κατεύθυνση της ταχύτερης εξέτασης των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών,  καθώς και τη διευθέτηση του ζητήματος των διεκδικήσεων του Δημοσίου.

Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες επιδιώκεται η   ρύθμιση  εκκρεμών πολεοδομικών θεμάτων και, συγκεκριμένα, η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αδειών και η  βελτίωση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (εφεξής ΝΟΚ), προκειμένου  να αντιμετωπιστεί πολύ αποτελεσματικότερα το πρόβλημα που δημιουργείται συχνά από τη διαφορετική και, ενδεχομένως, αντιφατική ερμηνεία των  νόμων και υπουργικών αποφάσεων από τις κατά τόπου Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ), προκειμένου   να εφαρμόζεται η πολεοδομική νομοθεσία με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο σε όλη τη χώρα.

Απ΄ την πλευρά του   ο αρμόδιος υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος , κ. Δημήτρης Οικονόμου, αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου για τα εκκρεμή χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα.

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) , με το νομοσχέδιο  απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες για την εκπόνηση και την έγκριση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων,  ενώ παράλληλα ξεκινά το πρόγραμμα εκπόνησης πολεοδομικών σχεδίων για την κάλυψη του  συνόλου της Επικράτειας με χρήσεις γης,  με στόχο,  να καλυφθεί η Επικράτεια σε ποσοστό που θα υπερβαίνει το  55%.

Επιπλέον,  αναφορικά με τον προσδιορισμό όρων δόμησης- δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές,  με πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως προανήγγειλε, θα προσδιορίζονται οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και οι όροι δόμησης στις περιοχές του πανευρωπαικού Δικτύου Natura 2000 που θεσμοθετήθηκε, όπως είναι γνωστό,  δυνάμει της Οδηγίας 92/43 Ε.Ε.