Στις 27 Ιανουαρίου 2020, συνεδρίασε  το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) , προκειμένου να επεξεργαστεί το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με αντικείμενο,  όπως ακριβώς τιτλοφορείται,  την «έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του Δήμου Αμαρουσίου (ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης,  περιβαλλοντική έγκριση του ΕΧΣ, έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος», με την υπογραφή του οποίου,  η δημοσίευση του πρώτου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της χώρας θα είναι πλέον γεγονός.

Το ΣτΕ στη γνωμοδότηση του, λαμβάνοντας υπόψιν και το περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφεξής ΣΜΠΕ), αναφέρει ρητά ότι  το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προτείνεται νομίμως, τόσο ειδικώς, όσο αφορά στον συντελεστή δόμησης στην περιοχή του Τομέα 1  (την περιοχή δηλαδή που βρίσκεται το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens»), όσο και γενικώς, ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τον καθορισμό των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής. Αιτιολογείται δε επαρκώς,  η υπέρβαση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης  που προβλέπεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  Αμαρουσίου (από 0,8 σε 1,84) στον ίδιο Τομέα.

Περαιτέρω, εντοπίζεται και τεκμηριώνεται η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος με το σχέδιο για την περιοχή μελέτης μ.σ.δ. (0,6) είναι χαμηλότερος εκείνου του Γ.Π.Σ. (0,8), καθώς και του ανώτατου μέσου που προτείνει ο ν. 4269/2014 για τους πόλους “υπερτοπικής σημασίας” (0,8).

Τέλος, έγινε δεκτό ότι επιτυγχάνεται η εξασφάλιση επαρκών κοινόχρήστων χώρων, οι οποίοι αναλογούν περίπου στο 50% της μελετώμενης έκτασης και η συνοδεύουσα το σχέδιο ΣΜΠΕ, αντιμετωπίζει, επαρκώς, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Κατόπιν τούτου, το αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ ενέκρινε το προαναφερθέν σχέδιο  προεδρικού διατάγματος, μετά  την  υπογραφή του οποίου, αναμένεται η δημοσίευση του πρώτου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της χώρας.