Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ, με την οποία η αναστολή λειτουργίας ορισμένων εργασιών των Δικαστηρίων της χώρας, που είχε θεσπιστεί μέχρι και τις 10 Απριλίου, παρατάθηκε μέχρι και τις 27 Απριλίου. Η αναστολή αφορά, κατ’ ουσίαν, τους φυσικούς δικαστικούς σχηματισμούς, μεταξύ άλλων, του ΣτΕ και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Αντιθέτως, κανονικά εξακολουθούν να λειτουργούν και δεν επηρεάζονται οι Γραμματείες και τα Πρωτόκολλα των Δικαστηρίων, που παραμένουν προσβάσιμα, δεχόμενα όλα τα δικόγραφα και όλα τα αιτήματα, ηλεκτρονικά ή μέσω του προσωπικού ασφαλείας τους. Επίσης, κανονικά προσδιορίζονται τα δικόγραφα, που κατατίθενται, κανονικά εξετάζονται, από το ΣτΕ και τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, αιτήματα προσωρινής διαταγής και, εν γένει, αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και, τέλος, εξίσου κανονικά διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως και δημοσιεύονται αποφάσεις.