Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Α΄90/2020) η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της επαναφοράς σε πλήρη και κανονική λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα ΠΝΠ, τόσο το ΣτΕ, όσα και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια επανέρχονται άμεσα στην ομαλή λειτουργία τους, αρχής γενομένης στις 6 Μαΐου. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται ορισμένες ειδικές δικονομικές προβλέψεις, αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης παράστασης, την προθεσμία προσκόμισης εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης.

Οι ιδιαίτερες αυτές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2020, ημερομηνία μέχρι την οποία παρατάθηκε το δικαστικό έτος. Οι νέες ρυθμίσεις έγκεινται, πιο συγκεκριμένα, α) στη θέσπιση προθεσμίας 7 ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος και β) στη χορήγηση δυνατότητας παράστασης, κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, με δήλωση, που δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Δεδομένων τούτων, είναι σαφές ότι, από τις 6 Μαΐου και εφεξής, τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι υποθέσεις, ακυρωτικές και ουσίας, θα εκδικάζονται, πλέον, κανονικά και δεν τίθεται ζήτημα αναβολής ή ματαίωσής τους. Αντίστοιχα, το Γραφείο μας, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου, έχει ήδη επανέλθει στην πλήρη και ομαλή λειτουργία του.