Ο πρόσφατος κυβερνητικός ανασχηματισμός μετέφερε την εποπτεία της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τον νέο υφυπουργό αρμόδιο για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο, Γιώργο Στύλιο. Πρόκειται για μία  απόφαση με αδιαμφισβήτητα οφέλη, χάρη στην οποία προάγεται η σταδιακή ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία καθώς επίσης, η ασφαλής αποθήκευση του τεράστιου όγκου δεδομένων της ψηφιακής βάσης.

Η μετακίνηση αυτή εντάσσεται στον κύκλο συζητήσεων των προηγούμενων μηνών, για τη συγκέντρωση σε ένα υπουργείο όλων των ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το τελευταίο τρίμηνο δόθηκε πρόσβαση στο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε στατιστικά στοιχεία του κτηματολογίου, ενώ συζητούνταν το  πώς ένα μέρος των δεδομένων της γεωπύλης Inspire θα μεταφερθεί στο g-cloud μέσα στο 2021. Ταυτόχρονα, όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες του κτηματολογίου είναι διαθέσιμες από την πύλη gov.gr, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την ένταξη του δικτύου του κτηματολογίου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II.

Ερωτήματα ωστόσο εγείρονται ως προς το αν η εν εξελίξει προσπάθεια κτηματογράφησης της χώρας , της κατάρτισης δασικών χαρτών καθώς και  της εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων  θα παραμείνουν ή όχι στο υπουργείο Περιβάλλοντος , όπου βρίσκεται και ο φυσικός τους χώρος ως αντικείμενο. Το κτηματολόγιο λειτουργεί έναν μηχανισμό που ελέγχει τη νομική και χωρική πληροφορία για την ιδιοκτησία ― μηχανισμό με τον οποίο καμία σχέση ως αντικείμενο έχει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ― . Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει με τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των υπουργών και την αναλυτική περιγραφής τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Τέλος, εντός του έτους αναμένεται να ξεκινήσει και το μεγάλο έργο της ψηφιοποίησης του συνόλου των αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων, με ορίζοντα υλοποίησης τα 3 έτη και με χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπολογίζεται πως πάνω από 600 εκατομμύρια σελίδες πρόκειται να ψηφιοποιηθούν.