Σε κυκλοφορία τίθεται τις ερχόμενες ημέρες ο συλλογικός τόμος με τίτλο “Το Δίκαιο Περιβάλλοντος μέσα από τη νομολογία του ΣτΕ”. Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο των συγγραφέων: Δημήτριος Βασιλειάδης, Χριστίνα Διβάνη, Θεώνη Κανελλοπούλου, Μεταξία Κουσκουνά και Ανδρέας Παπαπετρόπουλος. Στο έργο παρατίθεται μία εκτενής ανάλυση του Δικαίου του Περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στόχος του έργου, είναι η μετάδοση στον αναγνώστη ενός πλήρως ενημερωμένου και εντελώς επίκαιρου νομοθετικού και νομολογιακού πλαισίου σχετικά με το Δίκαιο της προστασίας του Περιβάλλοντος, αλλά και του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.