Η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αναθεώρηση του πολεοδομικού πλαισίου στις περιοχές Κουκάκι και Μακρυγιάννη κρίθηκε νόμιμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 2 Μαρτίου 2022. Εκκρεμεί, ωστόσο, η καθαρογραφή της απόφασης οπότε και θα καταστεί σαφές κατά πόσον οι παρατηρήσεις του Δικαστηρίου είναι ουσιώδεις, με αποτέλεσμα να χρειάζεται επανακατάθεση του σχεδίου,  αντί για απευθείας αποστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς υπογραφή.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η αναθεώρηση του πολεοδομικού πλαισίου της περιοχής λαμβάνει χώρα έπειτα από δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις οποίες συμμετείχε ως πληρεξούσιος των αιτούντων το Γραφείο μας. Με τις αποφάσεις αυτές   ακυρώθηκαν οι αναθεωρήσεις των  οικοδομικών αδειών  ξενοδοχείου στην περιοχή  του Μακρυγιάννη.

Προτάθηκε στο εν λόγω σχέδιο προεδρικού διατάγματος να χωριστεί η περιοχή σε τρεις ζώνες. Στο κυρίως τμήμα της περιοχής προτείνεται ανώτατο ύψος 21 μέτρων (6 όροφοι), να παραμείνει δηλαδή, όπως οριζόταν με το διάταγμα του 1955. Εξαιρετέες από τη ζώνη αυτή είναι οι οικοδομές με πρόσωπο στη λεωφόρο Συγγρού και οι οικοδομές με πρόσωπο στις οδούς Δυοβουνιώτου, Ζαχαρίτσα, Τσάμη Καρατάσου και Ερεχθείου.

Στο όριο της περιοχής Μακρυγιάννη- Κουκακίου προς την πλευρά του λόφου Φιλοπάππου, το ανώτατο ύψος που προτείνεται είναι 17,5 μέτρα δεδομένου ότι η περιοχή αποτελείται κυρίως από 5-6 όροφα κτίρια και πλήθος διατηρητέων. Η ενδιάμεση αυτή ζώνη θα λειτουργήσει ως «αποκλιμάκωση», καθώς η περιοχή με την οποία γειτνιάζει έχει ως ανώτατο ύψος τα 14,5 μέτρα.

Ακόμη, στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στις λεωφόρους Συγγρού (περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που έχουν «πρόσωπο» στον άξονα, εκατέρωθεν της λεωφόρου) και Καλλιρόης προτείνεται ανώτατο ύψος 24 μέτρων (7 όροφοι). Αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο τμήμα της Συγγρού, από την Πετμεζά έως το Ολυμπείο, θα έχει ανώτατο όριο τα 21 μέτρα, λόγω εγγύτητας με την Ακρόπολη.

Τέλος, προτάθηκε να επιτραπεί σε όλες αυτές τις περιοχές προσαύξηση κατά 1 μέτρο για φυτεμένα δώματα, μη επιτρέποντας άλλες κατασκευές πάνω από το ανώτατο ύψος που ορίζεται για κάθε άλλη περιοχή.

 

ΠΗΓΗ: Λιάλιος Γ, 3 Μαρτίου 2022, «ΝΑΙ από το ΣτΕ στο Π.Δ. για Κουκάκι Μακρυγιάννη», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 3