Με το νέο, υπό διαμόρφωση, Ρυθμιστικό Σχέδιο  που προετοιμάζεται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, νέες εντάξεις περιοχών σε σχέδια πόλης. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη ξεμπλοκαριστεί οι διαδικασίες για να προχωρήσει η εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) της Αττικής που εκκρεμούν από το 2009  και έχουν θεσμοθετηθεί με βάση το ν. 2508/1997....