Χρονιά ολικής επανεκκίνησης του κτηματολογίου θα αποτελέσει το 2017, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Εθνικού Κτηματολογίου. Ωστόσο, η επίτευξη του ανωτέρου στόχου καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς, εξαιτίας της επί μακρόν αδράνειας, βρίσκονται σε εκκρεμότητα τόσο ο διαγωνισμός για την κτηματογράφηση των εναπομεινασών περιοχών, όσο και η ανάθεση περίπου είκοσι συμβάσεων κτηματογράφησης για ισάριθμες ομάδες περιοχών....