Με τις υπ’ αριθ. 519 και 520/2014 αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι, από το συνδυασμό των διατάξεων του ν. 3634/2008 και των άρθρων 4 παρ. 5 και 17 παρ. 1 του Συντάγματος, συνάγεται ότι στην έννοια του ακινήτου, που έχει δεσμευθεί  από την αρχαιολογική υπηρεσία, λόγω αρχαιολογικής έρευνας και που, ως...