Έγινε δεκτή  από το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ 1795/2019 ) η αίτηση σωματείων για την ακύρωση πράξεων αδειοδότησης έργου διάνοιξης δασικής οδού στην περιοχή της Βοιωτίας. Ειδικότερα, στην υπό κρίση περίπτωση, οι αιτούντες στράφηκαν κατά της εγκρίσεως, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, της υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (εφεξής Π.Δ.Δ.)  του έργου διάνοιξης δασικής οδού...