Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), που πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική καταγγελία της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης, διαπιστώθηκε αφενός ότι η περιοχή που περιβάλλει τη λίμνη Βουλιαγμένης βρίθει αυθαιρέτων και αφετέρου ότι πολλές αυθαίρετες κατασκευές και παράνομες χρήσεις υπήχθησαν στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»....