Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, περίπου 8 δισ. ευρώ ετησίως κοστίζουν στη χώρα μας οι αδυναμίες που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης και τον καθορισμό του προορισμού της. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών,ενώ ιδιαίτερη...