Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προωθεί σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων, κενών και αγνώστων ιδιοκτητών κτιρίων. Οι αλλαγές αυτές προβλέπεται  να επιχειρηθούν  σε συνάρτηση τόσο με τα άρθρα 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τα οποία αφορούν την προστασία...