Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με το νέο, αναθεωρημένο σχέδιο  προεδρικού διατάγματος προτείνει αυστηρότατους όρους για την προστασία του Κόλπου της Κυπαρισσίας. Απώτερος σκοπός του προαναφερθέντος σχεδίου είναι αφενός η συμμόρφωση  της Διοίκησης  με τις παρατηρήσεις τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), όσο και με αυτές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.)  και αφετέρου...