Η πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την υποχρέωση αποζημίωσης ιδιοκτήτη ακινήτου που χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικό ή εντάσσεται ως αδόμητο σε Ζώνη Α΄ απόλυτης προστασίας η σε ΖΟΕ επιβεβαιώνεται με την υπ’ αριθμ.815/2016 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Επικρατείας Μ.- Ε. Κωνσταντινίδου. Συγκεκριμένα, έγινε δεκτό από το Ανώτατο...