Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δασικοί χάρτες και συνταγματικότητα του άρθρου 48 του Ν.4685/2020-ΣτΕ 1364,1365/2021

Το ζήτημα της συνταγματικότητας του άρθρου 48 του ν.4685/2020 σχετικά με τους υπό έγκριση δασικούς χάρτες της χώρας έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις αποφάσεις 1364 και 1365/2021. Το νέο σύστημα ορίζει ότι δασικό είναι οτιδήποτε καλύπτεται από βλάστηση όχι μόνο σήμερα, αλλά και κατά το παρελθόν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί κάποια...

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Νομική Βιβλιοθήκη” ο συλλογικός τόμος με τίτλο “Το Δίκαιο Περιβάλλοντος μέσα από τη νομολογία του ΣτΕ”

Σε κυκλοφορία τίθεται τις ερχόμενες ημέρες ο συλλογικός τόμος με τίτλο “Το Δίκαιο Περιβάλλοντος μέσα από τη νομολογία του ΣτΕ”. Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο των συγγραφέων: Δημήτριος Βασιλειάδης, Χριστίνα Διβάνη, Θεώνη Κανελλοπούλου, Μεταξία Κουσκουνά και Ανδρέας Παπαπετρόπουλος. Στο έργο παρατίθεται μία εκτενής ανάλυση του Δικαίου του Περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του...

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) απέρριψε την αίτηση της Εταιρείας Eunice (EEG) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Aigaion Project σχετικά με την εγκατάσταση 106 ανεμογεννητριών σε 14 νησίδες του νοτίου Αιγαίου μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων.

Με την από 24 Μαΐου 2021 απορριπτική απόφασή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) απέρριψε την αίτηση της εταιρείας Eunice (EEG) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Aigaion Project, το οποίο απεβλεπε στην εγκατάσταση 106 ανεμογεννητριών σε 14 νησίδες του Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων. Πρόκειται για μία απόφαση, με την οποία επιχειρείται...

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η ρύθμιση του ν. 4499/2017 για τη μεταφορά του «Καζίνο Πάρνηθας»

Με την υπ΄αριθμόν 44/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) κρίθηκε ότι με τη ρύθμιση του ν.4499/2017 εισάγεται ουσιώδης απόκλιση από την πάγια διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας “Καζίνο”. Η διαδικασία αυτή προβλέπει, όπως είναι γνωστό, τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας ‘Καζίνο”. Έγινε, περαιτέρω, δεκτό ότι πρόκειται για...

Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ( Π.Ο.Α.Π.Δ.) στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης

Στην έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ( Π.Ο.Α.Π.Δ.) στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης προέβη την  1η.04.2021 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ρύθμιση αφορά στη μελέτη πολεοδόμησης, η οποία έχει ήδη, εγκριθεί με το π.δ 19/10/11( ΦΕΚ 288/ΑΑΠ), δυνάμει του οποίου εγκρίθηκε η  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ενώ...