Τη γραφειοκρατία για την υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων αναμένεται να μειώσει αισθητά η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έχει ήδη σταλεί για επεξεργασία στο ΣτΕ  . Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό,  συνιστάται τμήμα πληροφόρησης των επενδυτών  για το θεσμικό πλαίσιο των τουριστικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην Υπηρεσία.  Η Υπηρεσία θα παραλαμβάνει τους φακέλους των υποψήφιων επενδυτών, ενώ θα λειτουργήσει και πολεοδομικό γραφέιο, το οποίο θα παρέχει γνωμοδοτήσεις ως προς την καταλληλότητα γηπέδων και οικοπέδων για την ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων και τη σκοπιμότητα ίδρυσης τουριστικών υποδομών εφόσον απαιτείται για την έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών, τον έλεγχο των  υποβαλλόμενων μελετών και για την έκδοση και την αναθεώρηση οικοδομικής άδειας.  Υπενθυμίζεται, τέλος,  ότι το πολυνομοσχέδιο για την προώθηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (ν. 4002/2011, ΦΕΚ Α΄ 180)  και το σχέδιο των προδιαγραφών τους που προωθείται, διευκολύνουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά την υλοποίηση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων στη χώρα μας.