Τη μεταρρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων, προωθεί άμεσα το ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, μελετάται η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού και η απαλοιφή όσων κανόνων και ρυθμίσεων περιορίζουν τη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, το Υπουργείο επεξεργάζεται τρόπους πλήρους νομιμοποίησης σειράς πολεοδομικών αυθαιρεσιών, δημιουργώντας “δικαίωμα προσδοκίας” στους υπάρχοντες ή και στους μελλοντικούς αυθαιρετούντες.

Συγκεκριμένα, οι πέντε προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ σε σχέση με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που αναφέρεται στον πολεοδομικό και το χωροταξικό σχεδιασμό είναι οι ακόλουθες:

– Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εκπόνησης, έγκρισης και αναθεώρησης των πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων

– Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού με το Υπουργείο να διατηρεί μόνο επιτελικό ρόλο

– Απαλοιφή των περιορισμών στη χωροθέτηση μεγάλων επενδύσεων

– Αναθεώρηση των δώδεκα Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

– Αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.