Μειώνεται η πειστικότητα του επιχειρήματος περί “περιβαλλοντικού ισοζυγίου”, επάνω στο οποίο στηρίχθηκε η συνταγματικότητα των ρυθμίσεων για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων και των ημιυπαίθριων χώρων.

Συγκεκριμένα, μετά από πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εκμηδενίζονται οι πόροι για το “Πράσινο Ταμείο” που ιδρύθηκε με το ν. 3889/2010, προκειμένου να στηριχθεί νομικά και συνταγματικά η έμμεση νομιμοποίηση όλων των πολεοδομικών παρανομιών που επιχειρείται με το ν. 4014/2011. Σύμφωνα με το επιχείρημα του “περιβαλλοντικού ισοζυγίου” τα έσοδα από τις ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών διατίθενται για την απαλλοτρίωση χώρων στις περιοχές όπου βρίσκονται τα αυθαίρετα, ισοσκελίζοντας κατά κάποιον τρόπο την περιβαλλοντική ζημία.

Ωστόσο, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε προ ημερών μειώνεται στο 2,5% το ποσοστό των πόρων που επιτρέπεται να δαπανά ετησίως το “Πράσινο Ταμείο”  για τη συντέλεση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων.  Το υπόλοιπο ποσοστό των πόρων του Ταμείου περιέρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που θέτει, πλέον, σε σοβαρό κίνδυνο τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του ν. 4014/2011, η οποία κρίνεται από την Ολομέλεια του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 11ης Ιαναουαρίου του 2013.