Περίπου 15 στρέμματα δασικής έκτασης πρόκειται να αποψιλωθούν στο Castello Mibelli της Κέρκυρας, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς, ύστερα από τη μεταβίβασή του στο ΤΑΙΠΕΔ, ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή κτισμάτων εντός αυτού, συνολικής επιφάνειας άνω των 14.000 τ.μ.

Πρόκειται, ειδικότερα, για ακίνητο συνολικής έκτασης 77 στρεμμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται το ιστορικό κτίσμα και η περιμετρική ζώνη με δασική βλάστηση, στην οποία έχουν καταγραφεί 18 είδη χλωρίδας.

Όπως προκύπτει από την οικεία μελέτη, η περιοχή χωρίζεται σε δύο ζώνες. Η μία εξ αυτών περιλαμβάνει το Castello, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, ήδη από το 2009, ως μνημείο μεγάλης ιστορικής και αισθητικής αξίας, καθώς και μία έκταση 16,6 στρεμμάτων, που το περιβάλλουν. Η δεύτερη ζώνη καλύπτει το 87,5% του ακινήτου.

Εντός των δύο αυτών ζωνών υπάρχει η δυνατότητα ανέγερσης κτισμάτων, επιφάνειας 2.114 τ.μ και 12.000 τ.μ, αντίστοιχα, τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν τμήμα του προβλεπόμενου να αναπτυχθεί παραθεριστικού χωριού.

Σημειωτέον, βέβαια, ότι όλα τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα τη στιγμή που δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί το ζήτημα της εγκυρότητας ή μη της πώλησης του σημαντικού αυτού ακινήτου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά  την έκδοση της οποίας  θα λυθεί οριστικά το ζήτημα.