Αντιμέτωπη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται η χώρα μας, για ακόμη μία φορά. Ο λόγος, αυτή τη φορά, έγκειται στις προθέσεις της Ελλάδας να προβεί σε ανέγερση παραθεριστικού οικισμού μέσα σε προστατευόμενη περιοχή και, πιο συγκεκριμένα, στον υγρότοπο Κορινό, στην Πιερία.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ανέγερσης του παραθεριστικού οικισμού “Ολυμπιάδα”, στην περιοχή αυτή, έχει ξεκινήσει ήδη από το 1990, χωρίς, βέβαια, να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι και σήμερα. Και τούτο διότι, ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του οικισμού αυτού, βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura – η οποία, όλως περιέργως, τέθηκε εκτός των ορίων του παρακείμενου Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – αλλά και εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής, ενώ, συγχρόνως, σημαντικό μέρος της ίδιας περιοχής συνιστά υγρότοπο.

Το περιβαλλοντικό αυτό εμπόδιο ξεπεράστηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές με τον αποχαρακτηρισμό έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής και την παρουσίαση του υγροτόπου ως αγροτικής έκτασης, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί, εν τέλει, η έκδοση της απαιτούμενης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ανέγερση του οικισμού και να ξεκινήσουν έργα επιχωμάτωσης του υγροτόπου.

Τα γεγονότα αυτά, ωστόσο, συνάντησαν τόσο την έντονη αντίδραση επτά περιβαλλοντικών οργανώσεων, που έχουν ήδη προσφύγει κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όσο και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απαίτησε, αρχικώς, την αποκατάσταση της περιοχής και επανέρχεται, έκτοτε, τακτικά, αιτούμενη πληροφόρηση και διερευνώντας την πορεία των εργασιών αποκατάστασης και, εν γένει, την εξέλιξη της υπόθεσης.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, οι εργασίες αποκατάστασης δεν έχουν ξεκινήσει, με αποτέλεσμα η ορνιθοπανίδα της περιοχής να εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τις επιχωματώσεις και τις λοιπές οχλήσεις και με τον κίνδυνο της επιβολής προστίμων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας να ελλοχεύει.

Σημειωτέον, βέβαια, τέλος, ότι οι τοπικές αρχές και, ιδίως, ο Δήμος Κατερίνης, εξακολουθούν να επιμένουν ότι πρόκειται για ένα βοσκότοπο, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άξια προστασίας, καθώς επίσης και ότι η κατασκευή του οικισμού όχι μόνο δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον της περιοχής, αλλά, αντιθέτως, θα συμβάλλει στην προστασία του!