Ένα από τα κυριότερα έργα που επιχειρεί να διεκπεραιώσει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι η υποθαλάσσια ζεύξη της Σαλαμίνας με το Πέραμα, προτάσσοντάς το ταυτόχρονα στο “πακέτο Γιούνκερ”, προκειμένου να λάβει τη δέουσα χρηματοδότηση.

Ωστόσο, πληθώρα τεχνικών ζητημάτων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και εμπεριστατωμένης μελέτης.  Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν ως τέτοια  η μεθοδολογία κατασκευής της σήραγγας, οι ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τη διέλευση του δρόμου από το Ναυτικό Οχυρό και τους χώρους του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, ηχοβολιστική και μαγνητική εξέταση της περιοχής προς την ανεύρεση ναυαγίων ή βομβών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και το επίπεδο εξυπηρέτησης της υποθαλάσσιας σήραγγας.

Θα πρέπει, επίσης, να  επισημανθεί ότι, λόγω της τοποθέτησης της εξόδους της υποθαλάσσιας σήραγγας στο νησί του Αγίου Γεωργίου, όπου υφίστανται κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια, πρέπει να ληφθούν μέτρα αφενός προστασίας και αφετέρου διατήρησης των κτισμάτων αυτών. 

Η διαδικασία προεπιλογής υπολογίζεται, τέλος,  να ολοκληρωθεί στα μέσα Μαΐου, οριστικοποιώντας με τον  τρόπο αυτόν τον αρχικό σχεδιασμό του προωθούμενου έργου.