Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ( Π.Ο.Α.Π.Δ.) στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης

Στην έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ( Π.Ο.Α.Π.Δ.) στη θέση Κάντζα του Δήμου Παλλήνης προέβη την  1η.04.2021 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ρύθμιση αφορά στη μελέτη πολεοδόμησης, η οποία έχει ήδη, εγκριθεί με το π.δ 19/10/11( ΦΕΚ 288/ΑΑΠ), δυνάμει του οποίου εγκρίθηκε η  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ενώ...

Πρωτοβουλία των Πολιτών της Σύρου για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού.

«SOS για τα νεοκλασικά της Σύρου» ονομάζεται η νέα πρωτοβουλία των πολιτών της Σύρου, η οποία ξεκίνησε από σελίδα στο Facebook και  απέκτησε 1.300 μέλη εντός δύο εβδομάδων. η πρωτοβουλία αυτή,   έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με το ζήτημα των καθυστερήσεων στην έκδοση οικοδομικών αδειών, που καταλήγουν να λειτουργούν ως ανασταλτικός...

Μεταφορά της εποπτείας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης : Οφέλη, αλλά και ερωτήματα .

  Ο πρόσφατος κυβερνητικός ανασχηματισμός μετέφερε την εποπτεία της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τον νέο υφυπουργό αρμόδιο για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο, Γιώργο Στύλιο. Πρόκειται για μία  απόφαση με αδιαμφισβήτητα οφέλη, χάρη στην οποία προάγεται η σταδιακή ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ακίνητη...

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Σητεία μέσω του Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαγωνισμός προκηρύχθηκε για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Σητεία από τον  Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ). Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, η κατασκευή της εν λόγω μονάδας,  προϋπολογισμού 19,37 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%) εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Μέσω αυτής, θα δίδεται η δυνατότητα  επεξεργασίας...

Μεγάλες αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό επιφέρει ο νόμος με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας»

Μεγάλες αλλαγές στο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού και κυρίως στο κρίσιμο ζήτημα της “εκτός σχεδίου” δόμησης επιφέρει το νομοσχέδιο   για τον «Εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας», που μόλις ψηφίστηκε και αναμένεται πλέον η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βασικά σημεία του νέου Νόμου  είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Περιορίζεται η άναρχη εκτός σχεδίου...