Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Σητεία μέσω του Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαγωνισμός προκηρύχθηκε για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Σητεία από τον  Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ). Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, η κατασκευή της εν λόγω μονάδας,  προϋπολογισμού 19,37 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%) εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Μέσω αυτής, θα δίδεται η δυνατότητα  επεξεργασίας...

Μεγάλες αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό επιφέρει ο νόμος με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας»

Μεγάλες αλλαγές στο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού και κυρίως στο κρίσιμο ζήτημα της “εκτός σχεδίου” δόμησης επιφέρει το νομοσχέδιο   για τον «Εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας», που μόλις ψηφίστηκε και αναμένεται πλέον η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βασικά σημεία του νέου Νόμου  είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Περιορίζεται η άναρχη εκτός σχεδίου...

Πλήρης λειτουργία του Δικηγορικού Γραφείου «Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος & Συνεργάτες» κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας COVID-19

Ενόψει της δεύτερης φάσης της πανδημίας Covid-19, από τις 07.11.2020 τίθεται σε ισχύ μία νέα δέσμη μέτρων που επιβάλλει αναστολή δραστηριοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε όλη την χώρα. Ως προς τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού...

Οι επερχόμενες αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας»  που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή, προτείνονται σημαντικές αλλαγές στη δόμηση εκτός σχεδίου σχεδίων πόλεως και ορίων οικισμών. Μία από τις βασικές κατευθύνσεις στο πεδίο αυτό είναι να αποθαρρυνθεί η δόμηση σε περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει...

Η αντίρροπη σχέση ανάμεσα στην εκτός σχεδίου δόμηση και τον χωρικό σχεδιασμό.

Την εισηχθείσα με το ν.δ. 17.6/16.8 1923 διάκριση μεταξύ περιοχών εντός και εκτός σχεδίου – με κριτήριο διάκρισης το επιτρεπτό ή μη της δόμησης – σχετικοποίησε σειρά μεταγενέστερων νομοθετημάτων, δυνάμει των οποίων επετράπη κατ’ εξαίρεση η δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές με δυσμενέστατες οικολογικές συνέπειες. Το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας», με το...